ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Dopis od Mysliveckého sdružení Nekoř

NÁVRAT HEJKALŮ DO NEKOŘE

Každý jistě z mládí pohádku o Hejkalech zná. Podivné bytosti, které děsí v noci počestné pocestné hrůznými zvuky a libují si ve vyděšených poutnících. Věřte, nevěřte, něco podobného se teď může přihodit i Vám v okolí Nekoře.
Myslivecký spolek v Nekoři se totiž, stejně jako okolní myslivci již řadu let potýká se ztrátami srnčat a ostatních mláďat při senosečích. Srny odkládají srnčata do travních porostů, a dokud je neodvedou, zůstává takové srnče instinktivně na místě a před přibližující se sekačkou se pouze přikrčí s nadějí, že si ho sekačka nevšimne a nesní ho. Bohužel se mýlí…. Sám jako traktorista, nebo řidič mačkače vím, že není v silách řidiče zareagovat.
Myslivci tuto problematiku řeší proháněním porostů se psy, nebo instalací různých plašičů. Možná si z dřívějška pamatujete různé stojany se staniolem, nebo cédéčky, které postávaly před senosečí v loukách. Ale, jak říká klasik – Pokrok nezastavíš.
Kterýsi hloubavý myslivec vymyslel plašič, který umí vydávat hodně hlasitě hrozivé zvuky ( nářek poraněného srnčete, štěkot psů, zvuk motorek, řev predátora atd) a k tomu bliká, aby světlem a zvukem přinutil srny, aby si svou drobotinu z louky odvedly. Plašiče jsou nastaveny tak, aby fungovaly v noci, chvíle zvukového a světelného plašení se střídá s 30 minutovou tichou mezerou, aby zvěř mohla v klidu najít svá mláďata a odvést si je do bezpečí.
V letošním roce chceme tyto plašiče vyzkoušet, proto prosíme veřejnost o shovívavost, pokud se Nekořskou kotlinou ponesou v noci příšerné zvuky doprovázené světelnými efekty. Prosíme nehoňte „hejkaly“, neničte je, ani neodnášejte domů. Plašiče budou instalovány před senosečí na nezbytně nutnou dobu.
Další informace, s možností poslechu zvukových ukázek najdete na internetových stránkách www.plasiczvere.cz

Za nekořské myslivce děkuje
Libor Matyáš