ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - poděkování

V sobotu 5.1.2019 Vám koledníci při Tříkrálové sbírce popřáli štěstí, zdraví, pokoj a předali drobné dary. Děkujeme vedoucím skupinek a koledníkům za jejich koledování a Vám všem za štědrost, Kč 11950,- je velký dar pro ty, kteří pomoc potřebují.