ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - poděkování

V sobotu 6.1.2018 Vám koledníci při Tříkrálové sbírce popřáli štěstí, zdraví, pokoj a předali drobné dary. Děkujeme vedoucím skupinek a koledníkům za jejich koledování a Vám všem za štědrost. Kč 10830,- je velký dar pro ty, kteří pomoc potřebují.