ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Bioodpad, objemný odpad a stavební odpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ke sběrnému místu  ve čtvrtek 25.10.2018 (umístěn do pondělí), kontejner na objemný odpad 18.10.2018. Ve sběrném místě jsou stále přistaveny pouze uzavřené kontejnery na směsný komunální odpad.

Objemný odpad (koberce, nábytek, matrace) bude dle vyhlášky možné dvakrát ročně ukládat do kontejneru k tomuto účelu určeném. Informace o sběru budou zveřejňovány na výlepových plochách a stránkách obce. Dále žádáme, aby bioodpad nebyl ukládán do kontejnerů na směsný komunální odpad.  Stavební odpad každý likviduje na své náklady (odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy).