ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Vyhlášky, rozpočet, rozpočtová opatření

Obecně závazné vyhlášky obce Studené jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 

Rozpočtové opatření č. 3 v r. 2018 - zveřejněno dne 2.10.2018
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
  4111 98187 Neinv. transfery ze SR - volby   30,00  
             
             
             
Výdaje            
6115 5021 98187 Platy za provedenou práci, fin. požitky   9,57  
6115 5139 98187 Materiál volby   0,30  
6115 5175 98187 Občerstvení volby   0,63  
6115 5901 98187 Nespecifikované rezervy   19,50  
             
  8115       0,00  
             
      Schváleno dne 1.10.2018 starostou obce      
             
Rozpočtové opatření č. 2 v r. 2018 - zveřejněno dne 14.6.2018
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
  1337   Poplatek za komunální odpad 87 -87,00  
  1340   Poplatek za komunální odpad   87,00  
  4122   Dotace POV   125,00  
             
Výdaje            
2212 5171   Opravy a údržba 500 200,00  
3231 5221   Příspěvěk ZUŠ Jablonné n.   O. 7 -7,00  
3231 5339   Příspěvěk ZUŠ Jablonné n.   O.   7,00  
6171 5169   Nákup služeb 65,00 15,00  
             
             
             
             
             
             
             
             
  8115       90,00  
             
      Schváleno dne 13.6.2018 usnesením ZO č. 16/2018    

 

Rozpočtové opatření č. 1 v r. 2018 - zveřejněno dne 12.4.2018
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
             
             
             
             
Výdaje            
2212 5171   Opravy a údržba 500 100,00  
3639 5329   Územní rozvoj -příspěvek 6,13 5,22  
3392 5137   Záj. činnost v kultuře - domy-DHDM   50,00  
3392 5171   Záj. činnost v kultuře - domy-opravy 170,00 100,00  
3421 6122   Investice na dětské hřiště u Podskaláku   100,00  
5512 5019   Požární ochrana - ref. mzdy   2,50  
5512 5039   Požární ochrana - ref. mzdy, pojištění   1,00  
             
             
             
             
             
  8115       358,72  
             
      Schváleno dne 11.4.2018 usnesením ZO č. 8/2018    
Rozpočet na rok 2018 - zveřejněno dne 16.2.2018
           
Příjmová část: (v Kč)      
           
      Rozpočet    
      2018    
           
           
  1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. (2612, 4634) 510 000    
  1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti (1628, 1652) 15 000    
  1113 Daň z příjmu fyzických osob (1660) 50 000    
  1121 Daň z příjmu práv. osob (641) 500 000    
  1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 40 000    
  1211 Daň z přidané hodnoty (1679) 1 020 000    
  1382 Odvod výtěž. z provoz. loterií 10 000    
  1511 Daň z nemovitosti (633) 140 000    
Daně     2 285 000    
  1337 Poplatek za komunální odpad 87 000    
  1341 Poplatek ze psů 2 000    
  1361 Správní poplatky 500    
  4111 Neinv. dotace volby,prezident 22 950    
  4112 Neinv.příj.a dotace z SR 60 900    
1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - dřevo 20 000    
2310 2111 Vodné od obyvatelstva 155 000    
2310 2119 Vodné - ost. příjmy  3 000    
2310 2324 Vratka energie (voda) 14 000    
3392 2324 Vratka energie (Podskalák, KD) 3 660    
3613 2132 Příjmy z pronájmu (Podskalák, KD) 40 000    
3631 2324 Vratka energie (V. osv.) 90    
3639 2131 Nájem pozemků 4 830    
3639 3111 Prodej pozemků 0    
3725 2324 Sběr a svoz ostatních odpadů 40 000    
3739 2222 Ostatní příjmy z předch. let - vratka za vodu 24 190    
5512 2324 Vratka energie (zbrojnice) 70    
6171 2329 Ostatní nezdan.příjmy 1 000    
Ostatní příjmy 479 190    
Celkem příjmy 2 764 190    
8115   Z přebytku hospodaření z minulých let 1 214 580    
           
           
           
Celkem výdaje 3 978 770    
           
           
Stav účtu k 31.12.2017 3 858 092    
           
    Rozpočet schválen usnesením ZO č. 3/2018      
    dne 14.2.2018      

 

 

Rozpočet na rok 2018
           
Výdajová část: (v Kč)      
      Rozpočet    
      2018    
           
           
1032 5169 Nákup ost. služeb (těžba dřeva) 20 000    
Podpora ostatních prokčních činností 20 000    
2212 5169 Nákup služeb - vyhrnování sněhu 50 000    
2212 5171 Opravy a údržba (kOravcom, u Pods., u čekárny, les 500 000    
2212 6121 Místní komunikace -   projekt kolem Ročka 50 000    
Silnice 600 000    
2221 5164 Nájemné 1 000    
2221 5171 Oprava a údržba čekáren 2 000    
Provoz veřejné silniční dopravy 3 000    
2310 5021 Platy za provedenou práci 30 000    
2310 5137 Nákup (DHDM) 0    
2310 5139 Nákup materiálu (savo a pod.) 17 000    
2310 5154 Elektrická energie 35 000    
2310 5169 Nákup služeb (rozbor vody apod.) 30 000    
2310 5171 Opravy a údržba 30 000    
2310 6121 Budovy, haly, stavby (nový zdroj vody) 650 000    
Pitná voda 792 000    
3231 5221 Příspěvek ZUŠ Jablonné n. O. 7 000    
Základní umělecká škola 7 000    
3314 5021 Platy za provedenou práci (vedení knihovny) 6 000    
3314 5136 Knihy 2 000    
3314 5137 Nákup DHDM (počítač, tiskárna) 17 000    
3314 5139 Nákup materiálu 2 000    
3314 5192 Příspěvek knihovna Jablonné 2 000    
Činnosti knihovnické 29 000    
3319 5021 Platy za provedenou práci (vedení kroniky) 6 000    
3319 5139 Materiál - kronika 3 000    
3319 5169 Nákup služeb - slavnosti, ples 25 000    
Ostatní záležitosti kultury 34 000    
3326 5171 Oprava památek - kříž Stud. 60.t.,k. schody 150 t. 210 000    
Místní kulturní, národní a histrorické povědomí 210 000    
3392 5021 Platy za provedenou práci (brigády) 10 000    
3392 5137 Nákup DHDM (KD , Podsk. )      
3392 5139 Nákup materiálu (ubrusy, mat. na regál) 50 000    
3392 5154 Elektrická energie (KD 100t., Podskalák 25t.) 125 000    
3392 5169 Nákup služeb 5 000    
3392 5171 Opravy a udržování (KD dveře, Podskalák) 170 000    
Zájmová činnost v kultuře- kulturní domy 360 000    
3399 5139 Materiál (100 let konce I. sv. války) 50 000    
3399 5171 Opravy a udržování 5 000    
3399 5175 Pohoštění (posezení s důchodci) 17 000    
3399 5194 Věcné dary(jubilea, vítání obč., 100 let) 15 000    
Ost. záležitosti kultury, církví 87 000    
3412 6121 Stavby - tenis. kurt 0    
Sportovní zařízení v majetku obce 0    
3419 5137 Nákup DHDM (apod.) 0    
3419 5139 Nákup materiálu 15 000    
3419 5156 Pohon. hmoty a maziva 8 000    
3419 5169 Nákup služeb 5 000    
3419 5194 Věcné dary (turnaje, horská kola) 15 000    
3419 5222 Neinv. příspěvěk obč. sdruž. (SK Studené) 10 000    
Tělovýchovná činnost 53 000    
3421 5137 DHDM (na dětské hřiště) 100 000    
3421 5139 Materiál 5 000    
3421 5169 Nákup ostatních služeb 5 000    
3421 5194 Věcné dary 1 000    
Využití volného času mládeže 111 000    
3631 5154 Elektrická energie 18 000    
3631 5171 Opravy a udržování 15 000    
Osvětlení 33 000    
3632 5021 Platy za provedenou práci 10 000    
3632 5139 Materiál 5 000    
3632 5156 Pohon. hmoty a maziva 5 000    
3632 5171 Opravy a udržování 400 000    
Pohřebnictví 420 000    
3639 5329 Neinv. dotace - ORLICKO- (přísp. 5,46t. - ost. 0,67) 6 130    
Územní rozvoj jinde nezařazený 6 130    
3722 5137 Nákup DHDM 0    
3722 5169 Nákup služeb - odvoz odpadu 160 000    
Sběr a svoz kom. odpadu 160 000    
3739 5365 Platba daní a poplatků krajům 40 000    
Ochrana půdy a spodních vod 40 000    
3745 5021 Platy za provedenou práci 10 000    
3745 5139 Nákup materiálu - srub u Podsk. 60 000    
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000    
3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000    
3745 5171 Opravy a udržování 10 000    
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň      103 000    
5212 5901 Nespecifikované rezervy 2 000    
5212 5154 Elektrická energie 1 000    
Ochrana obyvatelstva 3 000    
5274 5169 Nákup služeb 1 000    
Podpora krizového řízení 1 000    
5512 5139 Materiál 10 000    
5512 5154 Elektrická energie 1 500    
5512 5156 Pohon. hmoty 10 000    
5512 5163 Pojistné 4 000    
5512 5171 Opravy a udržování, oprava požární nádrže 350 000    
5512 5175 Pohoštění 2 000    
PO- dobrovolná část 377 500    
6112 5023 Odměny zastupitelstvu 260 000    
6112 5032 Zdravotní pojištění 25 000    
6112 5173 Cestovné 2 000    
Místní zastupitelské orgány 287 000    
6118 5021 Ostatní osobní výdaje 8 970    
6118 5039 Nákup materiálu 150    
6118 5175 Pohoštění 1 250    
6118 5901 Nespecifikované rezervy 12 580    
Volby prezident UZ 98008 22 950    
6171 5021 Platy za provedenou práci 35 000    
6171 5139 Nákup materiálu 15 000    
6171 5161 Poštovné 3 000    
6171 5162 Telef.poplatky 7 000    
6171 5166 Právnické a poradenské služby 3 000    
6171 5168 Správa a licen. popl. programů 20 000    
6171 5169 Nákup služeb 65 000    
6171 5171 Oprava a údržování (kopírka, počítač) 5 000    
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000    
Činnost místní správy 155 000    
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000    
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 5 000    
6320 5163 Pojištění za majetek obce a pod. 7 000    
Pojištění funkčně nespecifikované 7 000    
6399 5362 Platby daní a poplatků 40 000    
Ostatní finanční operace 40 000    
6402 5366 Vratka - volby 12 190    
Finanční vypořádání min. let 12 190    
Celkem   3 978 770    
           
           
    Závazný ukazatel pro plnění rozpočtu na straně výdajové je paragraf.   
           
    Rozpočet schválen usnesením ZO č. 3/2018      
    dne 14.2.2018      

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 5 v r. 2017 - zveřejněno dne 19.12.2017
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
3639 2111   Územní rozvoj - příjmy   10,00  
             
             
             
Výdaje            
3326 5171   Opravy památek 42 -42,00  
3639 5329   Územní rozvoj -příspěvek 6,5 41,00  
2310 6121   Pitná voda - budovy, stavby 750 -730,00  
2310 5139   Nákup materiálu 7 10,00  
1032 5169   Produkční činnosti - ostatní služby 31 7,00  
3392 5021   Záj. činnost v kultuře - kult. domy -   ost. Os.v. 10 7,00  
3632 5171   Pohřebnictví - opravy a udržování 560 -300,00  
5512 5169   Požární ochrana - služby   2,00  
3399 5169   Ostatní záležitosti kult. - služby   2,00  
6171 5321   Správa - ostatní transfery   1,00  
             
             
             
  8115       -1012,00  
             
      Schváleno dne 6.12.2017 usnesením ZO č.36/2017    
Rozpočtové opatření č. 4 v r. 2017 - zveřejněno dne 10.10.2017
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
  4111 98071 Neinv. transfery ze SR - volby   19,75  
             
             
             
Výdaje            
6114 5021 98071 Platy za provedenou práci, fin. požitky   7,00  
6114 5139 98071 Materiál volby   0,30  
6114 5175 98071 Občerstvení volby   0,57  
6114 5901 98071 Nespecifikované rezervy   11,88  
3421 5139   Využití vol. času dětí - materiál 5 3,00  
             
  8115       3,00  
             
      Schváleno dne 9.10.2017 starostou obce      

 

Rozpočtové opatření č. 3 v r. 2017 - zveřejněno dne 27.9.2017
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
  4122   Neinv. transfery od kajů - hasiči,   10,00  
  4222   Inv. transfery od kajů - vrt   435,00  
             
             
Výdaje            
3392 5139   Kulturní domy - nákup materiálu 15 27,00  
3639 5329   Územní rozvoj 6,49 0,01  
5512 5137   PO - dobovolná část DHDM (motorová pila)   17,00  
             
  8115       -400,99  
             
      Schváleno dne 25.9.2017 UZ č. 29/2017      
Rozpočtové opatření č. 2 v r. 2017 - zveřejněno dne 15.6.2017
             
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
  1122   Zúčtování daně p.o.   40,00  
  4122   Neinv. transfery od kajů - hasiči, POV   145,00  
1032 2119   Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 40,00  
             
             
Výdaje            
Zúčtování daně      
6399 5362   Zúčtování daně p.o.   40,00  
5512 5137   PO - dobovolná část DHDM (plovoucí čerpadlo) 35,00  
1032 5169   Ostatní služby   31,00  
3231 5221   Příspěvek ZUŠ Jablonné n. O.   7,00  
3326 5171   Poř., zach., a obnova hodnot míst. povědomí   42,00  
5512 5171   PO - dobovolná část oprava 20 60,00  
  8115       -10,00  
             
      Schváleno dne 14.6.2017 UZ č. 22/2017      
Rozpočtové opatření č. 1 v r. 2017 - zveřejněno dne 20.4.2017
          Změna rozpočtu v tis. Kč  
Příjmy   UZ   Rozpočet Změna o  
  4129   Ostatní neinvestiční přijaté transfery   15,00  
             
             
             
      Schváleno dne 19.4.2017 UZ č. 16/2017      

 

 

Rozpočet na rok 2017 - zveřejněno dne 16.3.2017

Rozpočet na rok 2017
       
Výdajová část: (v Kč)  
       
       
2212 5169 Nákup služeb - vyhrnování sněhu 50 000
2212 5171 Opravy a údržba (kNekoři, u KD a sběr. místa) 400 000
2212 6121 Místní komunikace -  0
Silnice 450 000
2221 5164 Nájemné 1 000
2221 5171 Oprava a údržba čekáren 2 000
Provoz veřejné silniční dopravy 3 000
2310 5021 Platy za provedenou práci 28 000
2310 5137 Nákup (DHDM) 0
2310 5139 Nákup materiálu (savo a pod.) 7 000
2310 5154 Elektrická energie 42 200
2310 5169 Nákup služeb (rozbor vody apod.) 30 000
2310 5171 Opravy a údržba 30 000
2310 6121 Budovy, haly, stavby (nový zdroj vody) 750 000
Pitná voda 887 200
3231 5221 Příspěvek ZUŠ Jablonné n. O. 0
Základní umělecká škola 0
3314 5021 Platy za provedenou práci (vedení knihovny) 6 000
3314 5136 Knihy 2 000
3314 5139 Nákup materiálu 1 000
3314 5192 Příspěvek knihovna Jablonné 2 000
Činnosti knihovnické 11 000
3319 5021 Platy za provedenou práci (vedení kroniky) 6 000
3319 5139 Materiál - kronika 2 000
3319 5169 Nákup služeb - poznavací výlet, slavnosti 95 000
Ostatní záležitosti kultury 103 000
3392 5021 Platy za provedenou práci (brigády) 10 000
3392 5137 Nákup DHDM (KD 65,92, Podsk. 30) 95 920
3392 5139 Nákup materiálu 15 000
3392 5154 Elektrická energie (KD 83t., Podskalák 16,7t.) 99 700
3392 5169 Nákup služeb 5 000
3392 5171 Opravy a udržování (přísálí,chodba a WC KD) 170 000
Zájmová činnost v kultuře- kulturní domy 395 620
3399 5171 Opravy a udržování 5 000
3399 5175 Pohoštění (posezení s důchodci) 15 000
3399 5194 Věcné dary(jubilea, vítání obč.) 10 000
Ost. záležitosti kultury, církví 30 000
3412 6121 Stavby - tenis. kurt 0
Sportovní zařízení v majetku obce 0
3419 5137 Nákup DHDM (na sníh fréza, síť tenis, zař. na listí apod.) 50 000
3419 5139 Nákup materiálu 5 000
3419 5156 Pohon. hmoty a maziva 8 000
3419 5169 Nákup služeb 5 000
3419 5194 Věcné dary (turnaje, horská kola) 15 000
3419 5222 Neinv. příspěvěk obč. sdruž. (SK Studené) 10 000
Tělovýchovná činnost   93 000
3421 5137 DHDM (na dětské hřiště) 50 000
3421 5139 Materiál 5 000
3421 5169 Nákup ostatních služeb 4 000
3421 5194 Věcné dary 1 000
Využití volného času mládeže 60 000
3631 5154 Elektrická energie 16 150
3631 5171 Opravy a udržování 10 000
Osvětlení 26 150
3632 5021 Platy za provedenou práci 10 000
3632 5139 Materiál 5 000
3632 5156 Pohon. hmoty a maziva 5 000
3632 5171 Opravy a udržování 560 000
Pohřebnictví 580 000
3639 5329 Neinv. dotace - ORLICKO- (přísp. 5,4t. - ost. 1,09) 6 490
Územní rozvoj jinde nezařazený 6 490
3722 5137 Nákup DHDM (kamera) 9 320
3722 5169 Nákup služeb - odvoz odpadu 160 000
Sběr a svoz kom. odpadu 169 320
3739 5365 Platba daní a poplatků krajům 40 000
Ochrana půdy a spodních vod 40 000
3745 5021 Platy za provedenou práci 10 000
3745 5139 Nákup materiálu 5 000
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000
3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000
3745 5171 Opravy a udržování 10 000
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň      53 000
5212 5901 Nespecifikované rezervy 1 000
5212 5154 Elektrická energie 870
Ochrana obyvatelstva 1 870
5274 5169 Nákup služeb 1 000
Podpora krizového řízení 1 000
5512 5139 Materiál 15 000
5512 5154 Elektrická energie 1 150
5512 5156 Pohon. hmoty 10 000
5512 5163 Pojistné 4 000
5512 5171 Opravy a udržování 20 000
5512 5175 Pohoštění 2 000
PO- dobrovolná část 52 150
6112 5023 Odměny zastupitelstvu 186 000
6112 5032 Zdravotní pojištění 17 000
6112 5173 Cestovné 2 000
Místní zastupitelské orgány 205 000
6171 5021 Platy za provedenou práci 42 000
6171 5139 Nákup materiálu 15 000
6171 5161 Poštovné 3 000
6171 5162 Telef.poplatky 7 000
6171 5166 Právnické a poradenské služby 3 000
6171 5168 Správa a licen. popl. programů 14 000
6171 5169 Nákup služeb 60 000
6171 5171 Oprava a údržování (kopírka, počítač) 5 000
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000
Činnost místní správy   151 000
6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 5 000
6320 5163 Pojištění za majetek obce a pod. 7 000
Pojištění funkčně nespecifikované 7 000
6402 5366 Vratka - volby 21 290
Finanční vypořádání min. let 21 290
Celkem     3 352 090

 

Rozpočet na rok 2017
       
Příjmová část: (v Kč)  
       
       
       
  1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. (2612, 4634) 390 000
  1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti (1628, 1652) 10 000
  1113 Daň z příjmu fyzických osob (1660) 40 000
  1121 Daň z příjmu práv. osob (641) 450 000
  1211 Daň z přidané hodnoty (1679) 880 000
  1382 Odvod výtěž. z provoz. loterií 5 000
  1511 Daň z nemovitosti (633) 130 000
Daně     1 905 000
  1337 Poplatek za komunální odpad 87 000
  1341 Poplatek ze psů 1 900
  1361 Správní poplatky 500
  4112 Neinv.příj.a dotace z SR 57 800
1032 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - dřevo 1 000
2310 2111 Vodné od obyvatelstva 155 000
2310 2119 Vodné - ost. příjmy  3 940
3392 2324 Vratka energie (Podskalák) 10 570
3613 2132 Příjmy z pronájmu (Podskalák, KD) 40 000
3639 2131 Nájem pozemků 4 830
3639 3111 Prodej pozemků 0
3725 2324 Sběr a svoz ostatních odpadů 17 000
3739 2222 Ostatní příjmy z předch. let - vratka za vodu 22 210
6171 2329 Ostatní nezdan.příjmy 1 000
Ostatní příjmy   402 750
Celkem příjmy   2 307 750
8115   Z přebytku hospodaření z minulých let 1 044 340
       
       
       
Celkem výdaje   3 352 090
     Závazný ukazatel pro plnění rozpočtu na sraně výdajové je paragraf  
       
       
    Rozpočet na rok 2017 schválen dne 15.3.2017, usnesení č. 7/2017.

 

Střednědobý výhled
Střednědobý výhled - Rozpočtový výhled na rok 2017 -2018   - zveřejněno 16.2.2017
 
         
Příjmová část: (v Kč)    
         
      Rok 2017 Rok 2018
  1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. (2612, 4634) 320 000 320 000
  1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti (1628, 1652) 10 000 10 000
  1113 Daň z příjmu fyzických osob (1660) 40 000 40 000
  1121 Daň z příjmu práv. osob (641) 400 000 400 000
  1211 Daň z přidané hodnoty (1679) 800 000 850 000
  1351 Odvod výtěž. z provoz. loterií 5 000 5 000
  1511 Daň z nemovitosti (633) 140 000 140 000
Daně     1 715 000 1 765 000
  1337 Poplatek za komunální odpad 80 000 85 000
  1341 Poplatek ze psů 1 500 1 500
  1361 Správní poplatky 500 500
  4112 Neinv.příj.a dotace z SR 55 000 55 000
2310 2111 Vodné od obyvatelstva 130 000 135 000
2310 2119 Vodné - ost. příjmy  4 100 4 100
3613 2132 Příjmy z pronájmu (Podskalák, KD) 20 000 30 000
3639 2131 Nájem pozemků 4 830 4 830
3639 3111 Prodej pozemků 0 0
3725 2324 Sběr a svoz ostatních odpadů 17 000 17 000
6171 2329 Ostatní nezdan.příjmy 1 000 1 000
Ostatní příjmy   313 930 333 930
Celkem příjmy   2 028 930 2 098 930
8115   Z přebytku hospodaření z minulých let 171 570 81 570
         
         
         
Celkem výdaje   2 200 500 2 180 500
         
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2018  
         
Výdajová část: (v Kč)    
         
         
      Rok 2017 Rok 2018
2212        
Silnice 400 000 450 000
2221        
Provoz veřejné silniční dopravy 5 000 5 000
2310        
Pitná voda 700 000 400 000
3231        
Základní umělecká škola 7 000 7 000
3314        
Činnosti knihovnické 12 000 12 000
3319        
Ostatní záležitosti kultury 25 000 25 000
3392        
Zájmová činnost v kultuře- kulturní domy 200 000 280 000
3399        
Ost. záležitosti kultury, církví 40 000 120 000
3412        
Sportovní zařízení v majetku obce 10 000 10 000
3419        
Tělovýchovná činnost   35 000 35 000
3421        
Využití volného času mládeže 70 000 120 000
3631        
Osvětlení 30 000 30 000
3632        
Pohřebnictví 25 000 25 000
3639        
Územní rozvoj jinde nezařazený 6 000 6 000
3722        
Sběr a svoz kom. odpadu 170 000 180 000
3745        
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň      30 000 30 000
5212        
Ochrana obyvatelstva 1 500 1 500
5274        
Podpora krizového řízení 1 000 1 000
5512        
PO- dobrovolná část 60 000 60 000
6112        
Místní zastupitelské orgány 210 000 210 000
6171        
Činnost místní správy   150 000 160 000
6310        
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací 6 000 6 000
6320        
Pojištění funkčně nespecifikované 7 000 7 000
Celkem     2 200 500 2 180 500