ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Lyžařské stopy směr Sobkovice

Zveme milovníky "běžkování" na upravený - klasika i bruslení - 3 km dlouhý okruh - směr kopec Sobkovice. Tratě  v "Horním lese" z důvodu polomů lesního porostu a těžby dřeva se upravovat nebudou.

Divadlo v KD Studené 24.2.2018

Divadelní spolek Bouda Vás zve na detektivní hru od Cimrmana Smoljaka Svěráka - VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ - v sobotu 24.2.2018 od 18.30 hodin v KD Studené. Vstupné dobrovolné.

TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - poděkování

V sobotu 6.1.2018 Vám koledníci při Tříkrálové sbírce popřáli štěstí, zdraví, pokoj a předali drobné dary. Děkujeme vedoucím skupinek a koledníkům za jejich koledování a Vám všem za štědrost. Kč 10830,- je velký dar pro ty, kteří pomoc potřebují.

 

 

Svoz odpadu

Další svoz odpadu v igelitových pytlích proběhne v pátek dne 19.1.2018. Pytle s kódem - tříděný odpad, bez kódu - směsný odpad (i popel). Pytle s odpadem dávejte, prosím, k hlavní silnici, předejdete tak tomu, že nebudou odvezeny. Kdo již kód nemá, na požádání zajistí OU. Tříděný odpad - pytle s kódem a svázané balíky papíru nebo kartonů můžete kdykoliv uložit do místnosti ve sběrném místě, žluté kontejnery k uložení plastů používejte jen v nejnutnějších případech.

Bioodpad, objemný odpad a stavební odpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ke sběrnému místu 12.4.2018, kontejner na objemný odpad 19.4.2018. Ve sběrném místě jsou stále přistaveny pouze uzavřené kontejnery na směsný komunální odpad.

Objemný odpad (koberce, nábytek, matrace) bude dle vyhlášky možné dvakrát ročně ukládat do kontejneru k tomuto účelu určeném. Informace o sběru budou zveřejňovány na výlepových plochách a stránkách obce. Dále žádáme, aby bioodpad nebyl ukládán do kontejnerů na směsný komunální odpad.  Stavební odpad každý likviduje na své náklady (odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy).

Strana 1 z 2