ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - poděkování

Děkujeme Hance Leichtové a Veronice Hůlkové za doprovod koledníků, kteří Vás  v sobotu 11.1. 2020 navštívili a popřáli štěstí a zdraví v novém roce. Koledníci Barunka, Ema, Anežka, Magdička, Kačenka, Kryštof, Jonáš, Janek, David a Kubík v Tříkrálové sbírce vykoledovali 11278 Kč. Všem moc děkujeme.

Svoz odpadu

Další svoz odpadu v igelitových pytlích proběhne v pátek dne 13.3.2020. Pytle s kódem - tříděný odpad, bez kódu - směsný odpad (i popel). Pytle s odpadem dávejte, prosím, k hlavní silnici, předejdete tak tomu, že nebudou odvezeny. Kdo již kód nemá, na požádání zajistí OU. Tříděný odpad - pytle s kódem a svázané balíky papíru nebo kartonů můžete kdykoliv uložit do místnosti ve sběrném místě, žluté kontejnery k uložení plastů používejte jen v nejnutnějších případech.

Bioodpad, objemný odpad

Kontejner na bioodpad bude přistaven ke sběrnému místu  v dubnu 2020, kontejner na objemný odpad také až v dubnu 2020. Ve sběrném místě jsou stále přistaveny pouze uzavřené kontejnery na směsný komunální odpad.

Objemný odpad (koberce, nábytek, matrace) bude dle vyhlášky možné dvakrát ročně ukládat do kontejneru k tomuto účelu určeném. Informace o sběru budou zveřejňovány na výlepových plochách a stránkách obce. Dále žádáme, aby bioodpad nebyl ukládán do kontejnerů na směsný komunální odpad.  Stavební odpad každý likviduje na své náklady (odvoz do firmy KOS Jablonné n. O., EKOLA Libchavy).