ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Dětské hřiště u Podskaláku

Vážení spoluobčané,

zde je k nahlédnutí návrh realizace nového hřiště v areálu u Podskaláku.

Ze stávajících prvků zůstává pouze lanovka a snad i dřevěné domečky, zbývající dva prvky (houpačky a balanční deska) jsou již na konci životnosti. Prostředky na pořízení se pokusíme získat z dotace vypsané Ministerstvem pro místní rozvoj. Podíl získaných prostředků je 70%, zbylých 30% bychom investovali z vlastních zdrojů.

Cena dle nabídky je 732 437 Kč, výše dotace 512 706 Kč, vlastní prostředky 219 731 Kč.

Realizace je podmíněna získáním dané dotace. Pokud se to nepodaří, pokusíme se nahradit alespoň dosluhující prvky z vlastních zdrojů.

Půdorys rozmístění prvků a obrázky prvků ZDE

autobusový jízdní řád

V novém jízdním řádu je spoj číslo 10. který jede ve středu z Jablonného přímo do Studeného.

Odjezd z Jablonného 9:25 - příjezd do Studeného 9:44

oznámení Finančního úřadu

Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Žamberku
Pionýrů 1360
564 01 Žamberk

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ na rok 2020

 

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo v r. 2019 ke změnám okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání, převody bytů do osobního vlastnictví, digitalizace území, pozemkové úpravy, revize katastru apod.), že mají dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí v platném znění, povinnost podat daňové přiznání do 31. 1. 2020.

V naší územní působnosti došlo v roce 2019 k revizi KO a pozemkovým úpravám těchto k.ú.:
Jamné nad Orlicí
Králíky
Klášterec nad Orlicí
Mlýnice u Červené Vody
Mlýnický Dvůr

V měsíci lednu budou na Územním pracovišti v Žamberku úřední hodiny pro podávání přiznání k dani z nemovitých věcí každý pracovní den od 23. 1. 2020 do 31. 1. 2020 v době
od 8:00 hod. do 17:00 hod.
(kromě pátků 24. a 31. 1. 2020, kdy budou úřední hodiny 7:00 – 14:00).

Bližší informace je možné získat na internetu http://www.financnisprava.cz nebo na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel odboru ÚP

Kalendář

Vážení občané.

Obec Studené vydala kalendář na rok 2020. Je stolní, týdenní a je plný informací o historii obce, a zároveň obsahuje termíny sportovních a kulturních akcí, které jsou naplánovány na rok 2020.
V neděli 3. listopadu v Podskaláku proběhlo jeho představení a následně začal prodej.
Prodává se na Obecním úřadu v pondělí od 18:00  do 20:00, případně po telefonické domluvě i v jiném termínu či místě.
Petr Strasmeier

TŔÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - poděkování

Děkujeme Hance Leichtové a Veronice Hůlkové za doprovod koledníků, kteří Vás  v sobotu 11.1. 2020 navštívili a popřáli štěstí a zdraví v novém roce. Koledníci Barunka, Ema, Anežka, Magdička, Kačenka, Kryštof, Jonáš, Janek, David a Kubík v Tříkrálové sbírce vykoledovali 11278 Kč. Všem moc děkujeme.

Strana 1 z 2