ERBY

logo erby

Hledání

Svátky

Obecní vodovod

V obci Studené je vybudován obecní vodovod ve správě obce samotné. Řád veřejného vodovodu je k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Studeném.
 
Vodné od 1.1.2019 činí 36,- Kč/ m3,  jedná se o cenu konečnou - obec není plátcem DPH.
(Schváleno Zastupitelstvem obce Studené dne 28.11.2018, zveřejněno 30.11.2018)
 

Odečet vodoměrů se provádí 2 x ročně u trvale obydlených domů a 1x ročně u rekreačních objektů (např. z důvodu změny ceny k 1.1. může být odečet proveden taktéž 2 x ročně). Vodné za odebranou  vodu je možné zaplatit hotově na Obecním úřadě ve Studeném, nebo také převodem na účet. Nebude-li možné fyzicky provést odpočet měřidla, podle kterého je zjišťováno množství odebrané vody, provede obecní úřad účtování kvalifikovaným odhadem podle předchozího období.

Poslední rozbory vody:

Rozbor surové vody ST2 18. 5. 2020

Rozbor pitné vody 18. 5. 2020

Rozbor vodojem ST2 16. 12. 2019

Rozbor vodojem ST2 3. 12. 2019

Rozbor Radionuklidů 3. 12. 2019

 

Historie rozborů vody:

Rozbor pitné vody 26. 2. 2020

Rozbor surové vody ST2 3. 12. 2019

Rozbor pitné vody 3. 12. 2019

Rozbor pitné vody 23. 9. 2019

Rozbor Radionuklidů 5.12.2018

Rozbor pitné vody 15. 7. 2019

Rozbor pitné vody 23. 4. 2019

Rozbor pitné vody 11.2.2019

Rozbor pitné vody 5.12.2018